Marți, 24.10.2023, s-a realizat o vizită de monitorizare a programului de tip ’’A doua șansă’’ la Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida, în cadrul proiectului ’’ADS – Ameliorare. Dezvoltare. Succes’’ finanțat prin Programul Operațional Capital Uman – POCU (perioada de implementare 07.12.2020 – 06.12.2023) de către experții Partenerului 1 – Consiliul Județean Neamț.

          Proiectul se implementează de către Inspectoratul Școlar Județean Neamț – Solicitantul în parteneriat cu Partener 1 – Consiliul Județului Neamț, Partener 2 – Casa Corpului Didactic Neamt, Partener 3 – Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț.

          Prin activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect s-a oferit oportunitatea cetățenilor din comunitatea noastră de a-și completa studiile obligatorii. În cadrul Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, la finalizarea fiecărui nivel de studiu, cursanții care au avut o prezență de minim 80% vor primi o subvenție în cuantum de 1800 ron/participant.

          Colectivul didactic care a fost implicat în cadrul proiectului ADS a depus un efort susținut pentru ca participanții din grupul țintă să-și însușească competențele necesare promovării anilor de studiu.

           Echipa de experți din partea Consiliului Județean Neamț a fost formată din Dna. ARSENE Ramona-Andreea – Coordonator activități, Dna. SANDU Ana-Maria – expert selecție și menținere grup țintă, Dna. NICULEI-ANICĂI Luiza – expert selecție și menținere grup țintă și Dna. RUSU Maria-Diana – expert promovare măsuri ADS. Aceștia au fost întâmpinați de către elevii celor două grupe care au parcurs programul ADS.

Vizită de monitorizare a programului de tip ’’A doua șansă’’ la Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida, în cadrul proiectului ’’ADS – Ameliorare. Dezvoltare. Succes’’