1.PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL PENTRU ACTIVITĂȚI DE PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR ȘI REDUCEREA ABSENTEISMULUI / INTEGRARE ÎN COMUNITATEA ȘCOLARĂ A COPIILOR CARE PROVIN DIN FAMILII DEFAVORIZATE

AVIZAT ISJ  – 13823/05.XI.2017

COORDONATORI :

DIRECTOR: PROF. MICȘUNICA POPA 

DIRECTOR ADJUNCT: PROF. MIHAELA ZACHMAN

PARTENERI:

ASOCIAȚIA UMANITARĂ „CODRIN-OCROTIȚI COPIII CE VOR RĂMÂNE DOAR COPII”

ASOCIAȚIA  UMANITARĂ DE VOLUNTARIAT ,,NĂSCUTĂ ÎNGER”

OBIECTIVE :

-Dezvoltarea de strategii de consiliere psihopedagogică  la nivelul școlilor prin colaborare mai activă între cadre didactice-părinți-mediator școlar și cabinetul de asistență psihopedagogică existent în școală;

-Formarea unei atitudini tolerante  la nivel de comunitate (școlară, educațională, socială) față de copii din medii sociale defavorizate, minoritatea romă, elevi incluzivi/CES;

-Formarea comunicării reale, asertive între asertive între copii și cadre didactice, în scopul identificării timpurii a formelor de neglijare sau discriminare la care sunt supuși aceștia;

-Favorizarea întâlnirilor periodice dintre elevii școlii defavorizați și instituțiile comunitare. 

 

 

 2.PROIECTUL EDUCAȚIONAL : EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE LA LICEUL TEHNOLOGIC ,,DIMITRIE LEONIDA” PIATRA-NEAMȚ

AVIZAT ISJ 13823/21.XI.2017

INIȚIATOR DIRECTOR: PROFESOR MICȘUNICA POPA

OBIECTIVE:

COLABORARE INSTITUȚIONALĂ PRIVIND ACTIVITĂȚI DE INFORMARE, EDUCARE, CONSILIERE  PENTRU RESPECTAREA REGULILOR DE IGIENĂ COLECTIVĂ PERIODICĂ CU PERSONAL CALIFICAT;

ACORDAREA ASISTENȚEI MEDICALE GRATUITE DE CĂTRE INSTITUȚIILE COMUNITARE ABILITATE.

PARTENERI:

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICA PIATRA NEAMȚ

FARMACIA ,,ARDEALUL

 

 

 3.PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN PENTRU ACTIVITĂȚI DE PREVENIREA ȘI REDUCEREA VIOLENȚEI ÎN MEDIUL ȘCOLAR (INCLUDE ȘI CAMPANIA DE VOLUNTARIAT F.I.C.E-19 ZILE DE PREVENIREA ABUZURILOR ȘI VIOLENȚEI ASUPRA COPIILOR ȘI TINERILOR (NOIEMBRIE 2017)

AVIZAT ISJ nr.13823/14.XI.2017

COORDONAT DE DIRECTOR PROFESOR MICȘUNICA POPA

INIȚIAT DE DIRECTOR ADJUNCT PROFESOR MIHAELA ZACHMAN

 OBIECTIVE:

Dezvoltarea de strategii  de consiliere psihopedagogică  la nivelul școlilor, prin colaborare mai activă între cadrele didactice-părinți-mediator școlar-cabinetul de asistență psihopedagogică existent în școală;

Dezvoltarea de parteneriate eficiente,active care să realizeze acțiuni de prevenirea violenței în școală;

Formarea unei atitudini tolerante la nivel de comunitate față de copiii care provin din medii sociale defavorizate, minoritatea rromă;

Favorizarea întâlnirilor periodice dintre elevii școlilor partenere și instituțiile comunitare abilitate să sprijine și să monitorizeze segmentul social predispus la acte de indisciplină/violență.

  PARTENERI :

1. Inspectoratul Şcolar  Judeţean  Neamţ, reprezentat de inspector şcolar general, dr. VIOREL STAN, inspector şcolar  responsabil cu activitatea educativă, prof. dr. Ioan-Romeo Roman şi inspector învățământ special, coordonator S.N.A.C., prof. Meda Ştirbu în calitate de partener, cu funcţie de monitorizarea acţiunilor.

2.Primăria Piatra-Neamț, reprezentată de primar domnul Dragoș Chitic și viceprimar doamna Luminița Vîrlan, în calitate de parteneri colaboratori.

  

 

 4.PROIECT PENTRU DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR ANTREPRENORIALE ALE ELEVILOR DE LICEU TEHNOLOGIC

,,VIITORUL PROFESIONAL AL ABSOLVENȚILOR DE LICEU”

                                     

AVIZAT ISJ NEAMȚ NR. 13823/08.XII.2017

INIȚIAT DE DIRECTOR ADJUNCT PROFESOR MIHAELA ZACHMAN

OBIECTIVE :

Colaborarea instituțională în vederea desfășurării activităților de consiliere și orientare a carierei, îndrumarea activităților antreprenoriale ;

Dezvoltarea abilităților antreprenoriale cu sprijinul specialiștilor în domeniu;

 PARTENERI :

1.A.J.O.F.M Piatra-Neamț & EURES

2.AUTONOM –SERVICES Piatra –Neamț

3.O.N.G. ,, CICIA

 5.PROIECTUL EDUCAȚIONAL   

,,CENTENARUL MARII UNIRI”   

                         

AVIZAT ISJ Neamț nr 13823/34/24.XII.2017

COORDONATOR PROFESOR VERONICA MITRONCHI                                

 OBIECTIVE :

 1. Să dezvolte spiritul patriotic al elevilor ;
 2. Să recunoască și să respecte valorile naționale ;
 3. Să- și dezvolte interesul pentru descoperirea faptelor personalităților istorice care au contribuit la Marea Unire.

ACTIVITĂȚII ÎNCHINATE CENTENARULUI 2018 LA LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA”

Data Titlul activității Invitați,parteneri externi Nr. de  elevi participanți Nr. de profesori implicați
20 noiembrie 2017 șiaprilie 2018 ”Școala altfel” „Plantarea stejarului Centenar ” (sunt foto) 20

10

5

5

5 octombrie 2018 Ziua Educației  – „Femeia contează”

– preocupările femeilor in domeniul textil in anul 1918

Asociația „Femeia contează”

(s-au dat adeverințe de participare)

30 15
24 ianuarie 2018 Cifra centenar conturată de către elevi pe zăpadă (sunt foto) 30 2
27 noiembrie 2017 Vizionare film „Povestea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918” Primăria Piatra Neamț

Cinema „Dacia”

Actori din Alba Iulia

 

20 2
29 noiembrie 2017 „Pe-al nostru steag e scris unire”

Expoziție lucrări de artă istorică și prezentări referate și comunicări Power Point

Director Școala Războieni

Muzeografi

Metodiști CCD

APIR – Asociația profesorilor de istorie

80 12
27 martie 2018 Concurs tematic la nivel de școală și Cultural artistic „27 martie” în onoarea unirii Basarabiei cu România Școala altfel 60 10
Mai 2018

Octombrie 2018

Excursie la Monumentul Eroilor Mărășești

„Pe urmele eroilor neamului ” – clasa a III-a

  16 1

Învățător Cozma Melania

Mai 2018 Realizarea plăcii memoriale „Centenarul Marii Uniri” Consiliul  Local al

Primăriei Piatra Neamț

2
9 mai 2018 Vizite la Muzeul de Artă cu ocazia expunerii obiecte pers. ale regalității

„Însemne regale”

 

 

CCD Neamț

Muzeul de Artă

22 4
 

 

2-4 iulie 2018

 

 

Simpozion Centenar

Internațional-Cernăuți

 

 

Asociația Învățătorilor și profesorilor

AGIRO

(sunt foto)

 

2
1 Decembrie 2018 Realizarea roll-up liceului:„CentenarulMariiUniri” 2
1 decembrie 2017- 1 decembrie 2018 Organizare expoziții tematice, lunare „Colțul Centenar” 100 25
27 noiembrie 2018 «Dezvelirea plăcii „ Centenar 2018”

«Moment artistic/serbare

 

Primar- Dragoș Chitic;

Inspectori I.S.J. Neamț

80 20

Director,

               Prof. Micșunica Popa

 Director adjunct,

              Prof. Mihaela Zachman

 Coordonator programe și proiecte educaționale,

            Prof. Ancuța Acuculței

?
?

?
?

   

Elevii de la seral și învățământul postliceal au confecționat ornamente din materiale textile pentru Brăduțul Centenar 2018 (sub îndrumarea profesorilor de specialitate)

 Miercuri, 28 noiembrie, ora 10: intonarea Imnului de Stat în fiecare clasă pentru

celebrarea Zilei Naționale și a Centenarului Marii Uniri  

 6.PROIECT EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN E.R.I.S

PROGRAM DE INTERVENȚIE ȘI SUPORT PENTRU ÎMBOGĂȚIREA PERFORMANȚELOR ȘCOLARE 

AVIZAT ISJ nr. 13823/31/21.XII. 2017

COORDONATOR: PROFESOR ANCUȚA ACUCULIȚEI

 OBIECTIVE:

1.Stimularea elevilor de a consuma alimente sănătoase ;

2.Formarea unor deprinderi elementare pentru prevenirea îmbolnăvirilor;

3.Fomarea unei atitudini pozitive față de subiectele legate de consumul hranei sănătoase.

 

 7.PROIECT EDUCAȚIONAL DE PREVENIRE A TRAFICULUI DE PERSOANE

                                    ,,S.A.F.E “

 

 AVIZAT ISJ Neamț 13823/35/21.XII.2017

 COORDONATOR :

 PROFESOR PENTRU INSTRUIRE PRACTICĂ CORNELIA MOISĂ

OBIECTIVE:

Activități periodice  informative pentru elevi  în vederea prevenirii traficului de persoane ;

Implicarea elevilor, familiei, comunității locale în conștientizarea cu privire la pericolul fenomenului de trafic de persoane în rândul tinerilor .

 

 

8. PROIECT EDUCAȚIONAL ,,VIAȚA LA POZITIV

           

 COORDONATORI :

              PROFESOR LUCICA HORHOGEA

              PROFESOR  MARIA SAVIN

              PROFESOR ROXANA MIRĂUȚĂ

 OBIECTIVE:

 1. Promovarea în rândul elevilor a imaginii României, redescoperirea specificului national și al tradițiilor locale prin misiuni diversificate, pozitive;
 2. Descoperirea meșteșugurilor populare străvechi și al portului popular din zona Neamțului

 

 9.PROIECT EDUCAȚIONAL CU TEMA DE ECOLOGIE

,,COLȚUL VERDE AL CLASEI/ȘCOLII

       

COORDONATORI:

DIRECTOR PROFESOR MICȘUNICA POPA

DIRECTOR ADJUNCT MIHAELA ZACHMAN

PROFESORI: ANCUȚA ACUCULIȚEI & IONELA PINTILIE

MEDIATOR ȘCOLAR SABINA DIACONU

 OBIECTIVE :

CONȘTIENTIZAREA ELEVILOR DESPRE ÎNDATORIRILE PE CARE LE AU FAȚĂ DE  CONSERVAREA, PROTEJAREA  MEDIULUI  ÎNCONJURĂTOR

PARICIPAREA ELEVILOR LA PLANTĂRI , LA ACTIVITĂȚI DE ÎMPĂDURIRE, PRIN ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT

 

 10.PROIECT EDUCAȚIONAL PENTRU PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI ÎN RÂNDUL ELEVILOR

 

OBIECTIVE :

 1. ATRAGEREA ELEVILOR ÎN ACTIVITĂȚI NONFORMALE SUB FORMĂ DE VOLUNTARIAT( ACTIVITĂȚI DE INFORMARE ȘI DE PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI, ALCOOL, ȚIGĂRI)
 2. INFORMĂRI PERIODICE DESPRE CONSECINȚELE ASUPRA SĂNĂTĂȚII COPIILOR CARE CONSUMĂ SUBSTANȚE NOCIVE

     

COORDONATOR :DIRECTOR ADJUNCT PROFESOR MIHAELA ZACHMAN

  PARTENER :

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A PSIHOLOGILOR DE FAMILIE –FILIALA NEAMȚ REPREZENTATĂ DE PSIHOLOG GABRIELA MANUELA ANDREI

 

11.PROIECT EDUCAȚIONAL ÎN CADRUL PROGRAMULUI INIȚIATIVĂ GLOBALĂ PENTRU TINERI JOHN MAXWELL TEAM

OCTOMBRIE 2017

AVIZAT ISJNEAMȚ nr. 12188/09.X.2017

Coordonator :

DIRECTOR ADJUNCT PROFESOR MIHAELA ZACHMAN

PARTENER :

BRILLIANT LEADERSHIP NEAMȚ

PROFESOR ADRIANA ROBU

 12.PROIECT EDUCAȚIONAL

,,EDUCAȚIE PENTRU MOBILITATEA TINERILOR NEMȚENI

 

AVIZAT ISJ NEAMȚ NR. 13823/1/20.XI. 2017

 OBIECTIVE : 

DERULAREA DE ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE NONFORMALĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI REALIZAT CU SPRIJINUL PRIMĂRIEI PIATRA-NEAMȚ 2017, domeniul activități pentru tineret

 

Atelier de scriere a unui CURRICULUM VITAE, scrisorii de motivație pentru participarea la proiecte internaționale;

Atelier de simulare a mobilităților internaționale;

Atelier –grup de conversație în limba engleză;

Atelier de lucru pe calculator în vederea cunoațterii site –rilor unde se pot identifica prin acces deschis oportunitățile pentru tineri dornici să acceseze Erasmus.

 

 PARTENERI :

CENTRUL DE RESURSE ECONOMICE ȘI EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTARE;

ISJ NEAMȚ

PRIMĂRIA PIATRA-NEAMȚ

13. PROIECT ERASMUS PLUS 2018-1-RO 0102-0477743 La Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida

[googlepdf url=”//ltdleonidapnt.ro/wp-content/uploads/2018/11/Erasmus.pdf” download=”Download” ]

Concurs de selecție – elevi participanți la stagiul de practică din cadrul proiectului

LTDL – ȘANSĂ PENTRU INTEGRARE

2018-1-RO01-KA102-047743

 

Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida organizează concursul de selecție în vederea alcătuirii grupului-țintă de participanți la un stagiu de practică profesională în Spania, prin proiectul de mobilități formare profesională Erasmus+  LTDL – ȘANSĂ PENTRU INTEGRARE, 2018-1-RO01-KA102-047743

Proiectul se adresează elevilor de clasa a IX a și a X a (an școlar 2018-2019), specializarea/calificarea „Alimentație”.

Elevii selectați vor participa la un stagiu de practică profesională cu durata de 3 săptămâni, Spania. Există 20 locuri disponibile. Mobilitățile se vor desfășura pe două fluxuri (grupe) a câte 10 elevi + 1 profesor însoțitor, în perioada Februarie-Iunie 2019.

Conținutul dosarului de înscriere:

 1. Cerere de înscriere tip (formular disponibil la secretariatul școlii și pe site-ul de proiect);
 2. Caracterizarea elevului de către profesorul diriginte, cu media 10 la purtare în ultimii doi ani;
 3. Copie act de identitate (CI);
 4. Scrisoare de intenție în format Europass

//europass.cedefop.europa.eu/editors/ro/cl/compose). Prin acest document elevul va explica de ce dorește să participe la proiect și cum considera ca îl va ajuta acest lucru în activitatea profesională viitoare. Se acceptă și completata de mână, pe formularul disponibil la secretariat;

 1. Declarație de acord din partea părinților pentru participare la concursul de selecție (model de formular se găsește la secretariatul școlii și pe site-ul de proiect);
 2. Adeverință medicală de la medicul de familie, semnată și ștampilată de acesta, care să ateste că elevul este apt din punct de vedere medical pentru stagiu de practică pe o perioadă de 3 săptămâni în Spania, în cadrul proiectului Erasmus+ LTDL – ȘANSĂ PENTRU INTEGRARE.

Dosarele se depun la secretariatul Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 16.11.2018

Datele și locurile de desfășurare a testelor teoretice/lb. engleză/probelor de specialitate vor fi afișate cu cel puțin 48h înainte de momentul desfășurării, în funcție de numărul elevilor înscriși.

 

Criterii și probe de selecție:

 1. a) Susținerea unui test de specialitate (proba teoretica și proba practica). Media punctajelor acestor două probe va reprezenta 50% din nota finală.
 2. b) Susținerea unui test de limba engleză (30% din nota finală);
 3. c) Interviu, scrisoare de motivație – 20% din nota finală.

 

Criterii departajare în cazul punctajelor egale: rezultatele testului de lb. engleză, media generala a anilor de studiu.

Selecția se va face în limita locurilor disponibile, în ordinea descrescătoare a punctajelor – admis/rezervă/respins;

Locuri disponibilele: 20

Punctaj maxim posibil: 100p

 

Responsabil de proiect,

Prof. Mihaela Zachman

CONCURSUL DE SELECȚIE A ELEVILOR ÎNSCRIȘI ÎN PROIECT

CONCURSUL DE SELECȚIE A ELEVILOR ÎNSCRIȘI ÎN PROIECT
CONCURSUL DE SELECȚIE A ELEVILOR ÎNSCRIȘI ÎN PROIECT NOIEMBRIE 2018

 

        Rezultat selecție elevi

                    

Promovare de Crăciun Proiect Erasmus plus la Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida”

 

14.  Proiect  educațional finanțat pentru elevii de liceu (luna octombrie 2018) 

 

 

15. Proiect ”EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE”

Elevii din clasele primare primesc periuțe de dinți și educație sănătoasă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.