PREMIUL IOLIMPIADA din ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII

DOMENIUL: INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE

SPECIALIZAREA: TEHNICIAN  DESIGNER  VESTIMENTAR

APETRI  MARIA  LUANA

Luana este o elevă conștiincioasă, ambițioasă, cu rezultate foarte bune la învățătură, dornică de a-și depăși limitele. Se implică activ în toate activitățile derulate la nivelul liceului. La toate concursurile județene, naționale, la care a participat, ne-a reprezentat cu cinste, obținând numeroase premii și mențiuni. Este mândria liceului nostru.

Expoziția cu diplomele obținute, prezentă la intrarea în liceu și posibil de vizitat pentru oricine, este o mărturie a valorii celor care zi de zi asigură progresul acestei școli.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2020-2021

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2019-2020

OFERTA EDUCATIONALA 2018-2019

OFERTA EDUCATIONALĂ 2017-2018