La început, în anul 1967, pe strada Mărășești, Nr. 13 din cartierul Gara Veche Piatra Neamț, lua ființă Școala Nr. 9, cu clasele I-IX. Ulterior, în anul 1980, apăreau primele clase de învățământ seral a căror tradiție se păstrează până în prezent.
   Între anii 1996 și 2000 școala își schimbă titulatura în Grupul Școlar Nr. 9, în cadrul căreia se formează o clasă de profil ortodox, alături de învățământul de ucenici.
  Un moment de cotitură  în istoricul școlii îl reprezintă anul 2002, când Grupul Școlar Nr. 9 fuzionează cu Școala Profesională  Nr. 1, sub titulatura comună a primului. Învățământul tehnic liceal și profesional din Piatra Neamț capătă astfel o nouă dimensiune odată cu înființarea acestei instituții școlare reunind următoarele profile de bază:textile-pielărie, turism și alimentație, telecomunicații și mecanică.
  În anul 2005, școala își stabilește titulatura de Grupul  Școlar „Dimitrie Leonida”, în onoarea marelui promotor al tehnicii în România, prof. dr. ing. Dimitrie Leonida. 
 Din anul 2012, Grupul Școlar „Dimitrie Leonida” , își schimbă titulatura în  Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” .

 

DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ

Învăţământ preprimar

Învăţământ primar – clasele 0 – IV

Gimnaziu cu clasele V–VIII;

Liceu tehnologic cu clasele IX–XII – învăţământ de zi, ruta directă de profesionalizare (Tehnician designer vestimentar/Tehnician în gastronomie/Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații)

Liceu tehnologic cu clasele IX–XIII – învăţământ seral, ruta directă de profesionalizare (Tehnician designer vestimentar/Tehnician în industria textilă)

Liceu frecvenţă redusă – Real / Științe ale naturii – clasele IX–XIII

Învatamânt postliceal (Tehnician designer vestimentar Nivelul III avansat)

Învatamânt profesional – clasele IX-XI.
Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație/Confecționer textile/ Lăcătuș mecanic, prestări servicii.

A DOUA ȘANSĂ – finalizarea învățământului obligatoriu și continuarea studiilor la învățământul secundar superior.

RESURSE

Resurse umane:
Personal didactic:50
Personal didactic auxiliar:8
Personal nedidactic: 17

Elevi: 815.

Resurse materiale
2 clădiri pentru săli de clasă, laboratoare și ateliere:
–    clădire școală principală cu laboratoare;
–    clădire ateliere școală;
–    o sală de sport, inclusă în clădirea principală;
Alte resurse materiale:
–    2 table interactive;
–    3 servere;
–    75 calculatoare;
–    15 echipamente sportive;
–    2 copiatoare;
–    8 imprimante;
–    3 scanere;
–    6 modele (microscoape, modele anatomice)
–    2 seturi demonstrative
–    1 sală bibliotecă cu peste 14.0000 volume;
–    2 seturi demonstrative
–    3 videoproiectoare