Noutăți

Elevi

PREMIUL I – OLIMPIADA din ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII

Profesori

Profesorul îndeplinește o profesiune de o deosebită importanță, aceea care asigură formarea și pregătirea personalității tinerelor generații și pregătirea lor profesională în cadrul instituțiilor de învățământ. Pentru a veni în întîmpinarea copiilor, părinților și a cadrelor didactice, cu informații corecte

De ce Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” ?

Pentru reușita profesională, obținerea unei bune pregătiri de specialitate, prin efectuarea practicii la societăți cu profil din oraș, ce oferă posibilitatea angajării absolvenților în domeniile de pregătire.