Mobilitatea de practică comasată

Proiectul oferă 3 săptămâni de instruire practică comasată pentru elevii din cadrul Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Piatra Neamț, profil Servicii, domeniul Turism și Alimentație Publică, învățământ profesional și liceal, nivel 3 și 4, clasele a IX-a, a X-a, ăn anul școlar 2022-2023

Destinația: Granada, Spania

Perioada: 23 aprilie – 14 mai 2023

Grup țintă:

  • 21 elevi + 3 rezerve
  • 2 profesori însoțitori: prof. Ancuța-Denisa Acuculiței și prof. m.i. Maria Plăcintă
Proiect de acreditare ERASMUS+. Apelul 2022-2023 / 2022-1-RO01-KA121-VET-000054823