Depunerea contestațiilor:
-29 iunie 2021 (16:00-19:00)
-30 iunie 2021 (8:00-12:00)

  • Contestațiile pot fi depuse la secretariatul Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Piatra Neamț , bd. Mărășești nr.13 tel.0233-215262 sau online pe adresa grupdleonidapnt@yahoo.com.
  • În cazul candidatului minor, declarația este semnată și de părinte/reprezentant legal al acestuia.
  • La depunerea online a cererii se atașează fișierul cu C.I. scanat al elevului, respectiv fișierul cu C.I. scanat al părintelui/reprezentantului legal al elevului.
  • Menționăm că, conform prevederilor art.11 alin. 1) din OMEC nr.5455/2020, cu modificările și completările ulterioare, nota acordata ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială, prin creștere sau descreștere, după caz.
Lista notelor Evaluare Națională 2021, înainte de contestații