Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida Piatra-Neamț organizează concursul de selecție în
vederea alcătuirii grupului-țintă de participanți la mobilitățile de job shadowing și cursuri de
fomare, prin proiectul Erasmus+ 2022-1-RO0I-KA121-VET-000054823

Apel selecție profesori în cadrul programului Erasmus+ 2022-2023 / 2022-1-RO01-KA121-VET-000054823