Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida Piatra-Neamț organizează concursul de selecție în
vederea alcătuirii grupului-țintă de participanți la un stagiu de practică profesională în Spania,
prin proiectul de stagii de practică profesională Erasmus+ 2022-1-RO01-KA121-VET-
000054823

Apel selecție elevi în cadrul programului Erasmus+ 2022-2023 / 2022-1-RO01-KA121-VET-000054823