• Examenele de diferențe pentru elevii înscriși în anul școlar 2021-2022, la clasele zi, seral și frecvență redusă, se vor susține în perioada 6-9 septembrie 2021, în intervalul orar 8:30-13:30.

    Informații suplimentare se pot obține la secretariatul liceului, tel. 0233-215262 sau la avizierul liceului.

ANUNȚ-Examene de diferențe