Elaborare/revizuire curriculum

Apel pentru selecția cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea/revizuirea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul liceal și pentru calificările/domeniile de pregătire profesională pentru care se școlarizează prin învățământul profesional și tehnic.